Home
  • 07.03.61
  • ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง วันหยุด (เพิ่มเติม )ด้วยคณะรัฐมนตี มีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุด ( เพิ่มอีก 1วัน ) โดยวันสงกรานต์ปีนี้จะหยุดตั้งเเต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561 รวม 5 วัน เพื่อให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
สภาสถาปนิกจะปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561ถึงวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 และเปิดทำงานในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561เป็นต้นไป