สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 042-62
  • บริษัท อาร์คิเน็ท จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 37 กรุงเทพนนท์ 7 แยก 12 ชั้น 4 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   1. นายกิจจา ล่ามกิจจา ส-สถ 3610
   ตั้งแต่วันที่
   07 พฤศจิกายน 2562

   ถึงวันที่
   06 พฤศจิกายน 2565

  • น 041-62
  • บริษัท อิฟโซ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 272 พระรามที่ 3 ดีสินชัย ชั้น 5 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-291-3439

   1. นายพงษ์สันต์ สุวรรณมณีโชติ ส-สถ 2942
   2. นายจินตวัฒน์ ชอบสงบ ภ-สถ 13427
   ตั้งแต่วันที่
   02 ตุลาคม 2562

   ถึงวันที่
   01 ตุลาคม 2565

  • น 040-62
  • บริษัท เอ็นดีโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2403 ลาดพร้าว67/2 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5382568

   1. นายณัฐ ยมาภัย ภ-สถ 2510
   2. นายวิธวัช อธิกูล ส-สถ 2663
   ตั้งแต่วันที่
   02 ตุลาคม 2562

   ถึงวันที่
   01 ตุลาคม 2565

  • น 039-62
  • บริษัท ดิลิเจ้นท์ ดิเวลลอปเม้น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/74 ลาดพร้าว87(จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 086-308-9328

   1. นายวรุตม์ กี่จนา ส-สถ 1794
   2. นายวุฒินันท์ พจน์ชัยกุล ภ-สถ 7592
   3. นายศักดา ก่ำศิริ ภ-สถ 9172
   ตั้งแต่วันที่
   27 กันยายน 2562

   ถึงวันที่
   26 กันยายน 2565

  • น 038-62
  • บริษัท ดีดี โพรเจ็คท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 383 ชั้นที่ 1 ศูนย์วิจัย 4 พระราม 9(ซอย13) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-716-8099

   1. นายฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์ ว-สถ 556
   2. นายอภินันท์ วิบูลยานนท์ ส-สถ 1962
   3. นายธำรงชัย วงศ์ไพศาล ส-สถ 1607
   ตั้งแต่วันที่
   27 กันยายน 2562

   ถึงวันที่
   26 กันยายน 2565

  • น 037-62
  • บริษัท โอลี่ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8 ประชาชื่น9/1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 082-4462946

   1. นายวัชระ ตรงสกุล ส-สถ 644
   ตั้งแต่วันที่
   03 กันยายน 2562

   ถึงวันที่
   02 กันยายน 2565

  • น 036-62
  • บริษัท อาร์ช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 50/12-13 ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-640-1546

   1. นายวิโรจน์ โรจน์รัชดากร ส-สถ 2172
   ตั้งแต่วันที่
   27 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   26 สิงหาคม 2565

  • น 035-62
  • บริษัท อีฟ อาคิเทคเจอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 11 ดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

   เบอร์โทรศัพท์ 076-355244

   1. นายสราวุฒิ กังวานตระกูล ส-สถ 2991
   ตั้งแต่วันที่
   26 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 สิงหาคม 2565

  • น 034-62
  • บริษัท กริด แอนด์ กรีน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 55/135หมู่ที่7 พหลโยธิน เมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9977123

   1. นายแสงชัย พฤกษารัตนนนท์ ภ-สถ 4282
   ตั้งแต่วันที่
   08 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   08 กรกฎาคม 2565

  • น 033-62
  • บริษัท บีจาร์เก อินเกลส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 87/1ห้องเลขที่ 1604-6 ชั้น16 วิทยุ แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6868575

   1. นายทรงพล ยมนาค ส-สถ 765
   ตั้งแต่วันที่
   02 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   01 สิงหาคม 2565

  • น 032-62
  • บริษัท ยูพีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 4 รัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 021182991,0929127598

   1. นายศิวพงศ์ ทองเจือ ภ-สถ 15729,ส-สผ 26
   2. นางสาวดาวเรือง มณีทอง ภ-สผ 249,ภ-สถ 19206
   ตั้งแต่วันที่
   02 สิงหาคม 2562

   ถึงวันที่
   01 สิงหาคม 2565

  • น 031-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ พี คอน

   ที่อยู่บริษัท 33 งามวงศ์วาน2 แยก5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-580-6689

   1. นายพุทธิชาต สุวรรณ ส-สถ 2850
   2. นายธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน ส-สถ 2860
   ตั้งแต่วันที่
   30 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   29 กรกฎาคม 2565

  • น 030-62
  • บริษัท เวิร์คเวล สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 62/31 สุขุมวิท 13 สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6512886

   1. นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ ว-สถ 602
   2. นางสาววิริยา กิจไกรลาศ ส-สถ 3429
   ตั้งแต่วันที่
   26 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 กรกฎาคม 2565

  • น 029-62
  • บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 52/40 กรุงเทพกรีฑา15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7361130-2

   1. นายพฤฒิ โยทองยศ ส-สถ 3157
   ตั้งแต่วันที่
   03 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   02 กรกฎาคม 2565

  • น 028-62
  • บริษัท บี อัลเรดี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 36 21/2คลองเตย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 090-2206429

   1. นางสาวรุ่งกาล เปลี่ยนบำรุง ภ-สถ 12616
   2. นายไชยนันต์ เทพฉิม ภ-สถ 17388
   ตั้งแต่วันที่
   01 กรกฎาคม 2562

   ถึงวันที่
   30 มิถุนายน 2565

  • น 027-62
  • บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 175 สาทรใต้ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 085-1333680

   1. เรืออากาศเอกเถกิงศักดิ์ แพ่งนุเคราะห์ ส-สถ 1277
   2. นางสาวฐิติพร หนูคง ภ-สน 427
   ตั้งแต่วันที่
   20 มิถุนายน 2562

   ถึงวันที่
   19 มิถุนายน 2565

  • น 026-62
  • บริษัท ลี อาร์คีเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 59 ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5702424
   เบอร์โทรสาร 02-5700318

   1. นางศิริพร สิงหรัญ ส-สถ 2157
   ตั้งแต่วันที่
   24 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 พฤษภาคม 2565

  • น 025-62
  • บริษัท ซีนิท เนเชอรัล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 73/13 บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-8874171

   1. นายสันติ เกียรติพงศ์ไพศาล ส-สถ 1865
   2. นายสมนึก ชดช้อย ภ-สถ 2309
   3. นายณุกูล เปรมปรีดิ์ ภ-สถ 12810
   ตั้งแต่วันที่
   07 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   06 พฤษภาคม 2565

  • น 024-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ลายน์

   ที่อยู่บริษัท 1195/54 มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   เบอร์โทรศัพท์ 044-353858,086-25877

   1. นายธานี คล่องณรงค์ ว-สถ 617
   ตั้งแต่วันที่
   26 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   25 เมษายน 2565

  • น 023-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์แปลนกรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 68/7 อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

   เบอร์โทรศัพท์ 075-800108,086-59762

   1. นายอุทาร ล่องชุม ส-สถ 3292
   ตั้งแต่วันที่
   25 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   24 เมษายน 2565


โชว์รายละเอียด: 20