สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก แบบ short contract (2 ปี) เพื่อทำงานออกแบบ ศูนย์ราชการ โซนC 5 ถ.แจ้งวัฒนะ

วันที่ 12/06/2019


รายละเอียด

ปริญญาตรี - โท สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม ดังนี้ - AUTO CAD - REVIT - SKETCH UP - PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR เคยทำงานออกแบบโครงการ OFFICE BUILDING สามารถ PRESENT งานได้ - เขียนแบบก่อสร้างได้ ประสบการณ์ 2 – 5 ปี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 12/06/2019 to 28/06/2019


ข้อมูลบริษัท

Architects & Associates (A&A)


บุคคลที่ติดต่อ:

4 ซอยรัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-29223435 โทรสาร 0-29223433 อีเมล์ arch.asso@gmail.com website: www.AandA.co.th **สถานที่ทำงาน: สำนักงานชั่วคราว ภายในอาคาร Sport City ประชาชื่น**