สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก วิศวกรโยธา ผู้ช่วยสถาปนิก

วันที่ 11/06/2019


รายละเอียด

บจก. ศรีราชาอาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ www.srirachaae.co.th https://m.facebook.com/SrirachaArchitects/ ต้องการรับสมัคร สถาปนิก 1 ตำแหน่ง วุฒิ สถ.บ. มีใบ ประกอบวิชาชีพ ภาคีสถาปัตยกรรม ใช้โปรแกรมออกแบบ sketchup ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad ได้ดี วิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง วุฒิ วศ.บ. มีใบ ประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรโยธา สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad ได้ดี ถ้ามีประสบการณ์ออกแบบได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานที่หน่วยงานก่อสร้าง อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี ได้ ผู้ช่วยสถาปนิก 1ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม หรือ ก่อสร้าง ใช้โปรแกรมออกแบบ sketchup ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad ได้ดี ทุกตำแหน่งสามารถทำงาน ที่สำนักงานอาคารพาณิชย์ ซ.1 ห้างแม็กแวลู อัสสัมชัญ อ. ศรีราชาจ. ชลบุรีได้ หากไม่มีภูมิลำเนาในศรีราชา บริษัทฯสามารถจัดหาที่พักให้ได้ ท่านที่สนใจสามารถส่ง RESUME และแจ้งเงินเดือนที่ต้องการมาที่อีเมล์ : sriracha.arc@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 11/06/2019 to 31/08/2019


ข้อมูลบริษัท

บจก. ศรีราชาอาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ศรีราชาอาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางบริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริการดังกล่าวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งกำลังมีการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม พาณิชย- กรรม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริษัท ศรีราชาอาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นหนึ่งของบริษัทในเครือศรีราชาโฮลดิ้งกรุ๊ป ที่มีธุรกิจอยู่หลากหลายแขนง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์และไอที สื่อโฆษณา ออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิก ในช่วงแรกของการบริการส่วนหลักจะเป็นลูกค้าบริษัทกลุ่มในเครือฯ และได้ขยายตลาดไปยังลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน ลักษณะการให้บริการของบริษัท ศรีราชา อาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ได้แก่ อาคารสำนักงานอาคารชุดและที่อยู่อาศัย, อาคารโรงงาน และอาคารประกอบ, คลังสินค้า รวมถึงที่พักตากอากาศ สำนักงาน: 1-5 ถนนศรีราชานคร 4 ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110