สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง DESIGNER (ARCHITECTURE)

วันที่ 10/06/2019


รายละเอียด

Duties: • Work with design team to develop solutions and ideas for various types of architecture, planning and other related design opportunities. • Generating hand and computer drawings for study of design ideas within team setting. • Produce CAD and 3D drawings for development of design solutions and final presentations. Qualifications: • 1-3 years related experience in an architectural firm. • Working knowledge of AutoCad, Adobe Illustrator, InDesign, PhotoShop and Rhino are required. • Knowledge of Grasshopper and 3D Studio Max is a plus. • Knowledge of ReVit is a plus. • Good team spirit. Strong sense of personal responsibility and dedication to their work and the work of their team. • Fluent in written and spoken Thai and the English languages.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/06/2019 to 28/06/2019


ข้อมูลบริษัท

Gensler (Thailand) Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

How to apply: Please submit your CV along with Portfolio and cover letter in English to: Faseethong_Tuanchai@gensler.com For more information, please visit: www.gensler.com