สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 07/06/2019


รายละเอียด

ปริญญาตรี - โท สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม ดังนี้ - AUTO CAD - REVIT - SKETCH UP - PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR เคยทำงานออกแบบโครงการ OFFICE BUILDING สามารถ PRESENT งานได้ - เขียนแบบก่อสร้างได้ ประสบการณ์ 0 – 5 ปี ออกแบบสถาปัตย์โดยทำงานเป็น SHORT CONTRACT ระยะเวลา 2 ปี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/06/2019 to 01/07/2019


ข้อมูลบริษัท

Architects & Associates (A&A)


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่: 4 ซอยรัชดาภิเษก64 ถ.รัชดาภิเษก วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ โทร: 029223435 email: arch.asso@gmail.com website: www.AandA.co.th