สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 23/05/2019


รายละเอียด

อัลโก้ อาร์คิเท็คขอประกาศรับสมัคร สถาปนิก จำนวน 1 ตำแหน่ง / คุณสมบัติพื้นฐาน -- ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี -มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ -มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา -สามารถคิดและแก้ปัญหาในการออกแบบอย่างมีระบบ / คุณสมบัติอื่นๆ -- หากสามารถใช้งานโปรแกรม Rhinoceros, Autodesk Revit และ Lumion ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ / สวัสดิการ -- โบนัสสิ้นปี (ขึ้นกับผลประกอบการและประสิทธิภาพการทำงาน) -ประกันสุขภาพ -Outing ต่างประเทศ/ในประเทศ -ประกันสังคม -ค่าล่วงเวลาและค่าอาหารเมื่อจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา -มีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมตามประสบการณ์และ skill set


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 23/05/2019 to 30/06/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลโก้ อาร์คิเท็ค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่: เลขที่ 34-36 อาคาร Craftsman Hotel Bangkok ชั้น G ซ.พหลโยธิน9 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 / Email : info@algoarchitects.com