สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 01/06/2019


รายละเอียด

• รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในให้ได้ คุณภาพรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ • ควบคุมและให้คำแนะนำบุคลากรควบคุมงานก่อสร้าง • ตรวจสอบแผนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และ Shop Drawing • ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของ Shop Drawing และ As-Built Drawing • พิจารณาตรวจสอบวัสดุทางด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน • ตรวจสอบแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน และจัดทำราย ละเอียดที่จำเป็นให้แก่ผู้รับเหมา • กำหนดการทดสอบวัสดุอุปกรณ์และตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ • ตรวจสอบปริมาณงานและมูลค่างานก่อสร้าง เพื่อการเบิกงวดงานก่อสร้าง


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/06/2019 to 31/12/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในกลุ่มของ “แปลน กรุ๊ป” บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการธุรกิจด้านที่ปรึกษาในการออกแบบและบริหารโครงการ ประเภทงานอาคารใหม่ และปรับปรุงอาคารเดิม ตั้งแต่การสำรวจอาคาร, การกำหนดงบประมาณโครงการ, การจัดหาผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายใน, งานระบบประกอบอาคาร และงานภูมิสถาปัตยกรรม ผลงานของบริษัท สามารถเข้าชมได้ที่ www.planrenovation.co.th