สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 21/05/2019


รายละเอียด

**สถาปนิก 1 ตำแหน่ง - หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี -อายุ 22-26 ปี - สามารถขับรถได้มีใบขับขี่ - สามารถ(ใช้โปรแกรมทางสถาปัตยกรรม) - ถนัดงานสถาปัตกรรมไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในมาตรฐาน - สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นต่องาน รักงานออกแบบ - มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ - บ้านใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ - เงินเดือนตามตกลง


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 21/05/2019 to 30/06/2019


ข้อมูลบริษัท

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีพีเอสดี ราชบุรี


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-999-2474 หรือมาสมัครด้วยตนเอง