สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 10/05/2019


รายละเอียด

- ออกแบบ,ทำแบบร่าง, เขียนภาพ Perspective, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และรูปแบบอาคารประเภทต่างๆ สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Sketch up , Photo shop , Lumion , Illustrator และ lander งานได้สวย - เขียนแบบได้ รับ concept จากลูกค้าได้ - อ่านแบบ, ประเมินราคาค่าก่อสร้าง, ควบคุมการก่อสร้างหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กรุณาส่ง Port Folio เพื่อพิจารณาก่อน พื้นที่ทำงาน (ภาคตะวันออก Head office อยู่ที่จันทบุรี)


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/05/2019 to 31/08/2019


ข้อมูลบริษัท

Choksomrit Co., Ltd. (บริษัทโชคสัมฤทธิ์ยอดการก่อสร้าง จำกัด)


บุคคลที่ติดต่อ:

Email Address : Choksomrit.design@gmail.com รายชื่อผู้ติดต่อ : คุณพลพยงค์ พงศ์กองสุข (กรรมการบริหาร) 099-2879456 ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : 13/2 หมู่ 3 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000