สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (สถาปนิก)

วันที่ 19/04/2019


รายละเอียด

- งานออกแบบอาคารใหม่ และปรับปรุงต่อเติมอาคารเดิม - งานเขียนแบบก่อสร้างอาคาร และเขียนแบบขยายต่างๆ - งานตรวจงานการก่อสร้าง


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 19/04/2019 to 31/12/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บุคคลที่ติดต่อ:

ด้วยธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม กว่า 72 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย เราดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด เรายังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยขน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานบริษัทประกันภัยที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศ เพื่อสังคมไทยที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป