สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

วันที่ 02/01/2019


รายละเอียด

- งานออกแบบอาคารใหม่ และปรับปรุงต่อเติมอาคารเดิม - งานเขียนแบบก่อสร้างอาคาร และเขียนแบบขยายต่างๆ - งานตรวจงานการก่อสร้าง คุณสมบัติ - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ - มีใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยระดับภาคีสถาปนิก - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, SKETCH UP, 3D, PHOTOSHOP ได้ - มีประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 5 ปี เช่น งานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง - หากมีประสบการณ์งานออกแบบ เขียนแบบ ประเภทงานปรับปรุงอาคาร งาน Facade อาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 02/01/2019 to 30/06/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22 สนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume ได้ที่ : orakarnt@viriyah.co.th / Tel:02-129-7386