สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง 3D Visualizer ( 1 อัตรา )

วันที่ 06/12/2018


รายละเอียด

- มีทักษะ ด้านการทำ รูปทัศนียภาพ 3D Max ,Sketch - Up, Photoshop ,illustrator และ Presentation - มีใจรักในงาน Presentation - สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นต่องาน รักงานออกแบบ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 06/12/2018 to 06/12/2019


ข้อมูลบริษัท

studio fine art co.,ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Email : studio_fine_art@hotmail.com IG : studio_fine_art FB : @studio.fineart.interior.architects 33 space ประดิพัทธิ์ 17 ถนน ประดิพัทธิ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400