สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
02/12/2019 Architects 49 (Chiangmai) Limited พนักงานฝ่ายผลิตแบบ รายละเอียด
02/12/2019 Architects 49 (Chiangmai) Limited สถาปนิก รายละเอียด
01/11/2019 บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด สถาปนิกคุมงาน รายละเอียด
28/11/2019 b platform co.,ltd (b sides) Architect รายละเอียด
27/11/2019 บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด Design Architects / พนักงานเขียนแบบอวุโส รายละเอียด
25/11/2019 บจก. โอเอ็นจี กรุ๊ป Architect รายละเอียด
25/11/2019 P-SPACE CO.,LTD สถาปนิก 1 ตำแหน่ง - ภูมิสถาปนิก 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
25/11/2019 DOUBLE SPACE DESIGN c.,ltd Architect รายละเอียด
20/11/2019 บริษัท เดอซีนสตูดฺโอ จำกัด สถาปนิกออกแบบ รายละเอียด
25/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
21/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
20/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
19/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกั สถาปนิก รายละเอียด
19/11/2019 บจก. โอเอ็นจี กรุ๊ป Architect รายละเอียด
19/11/2019 designqua Junior Architect รายละเอียด
18/11/2019 บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
19/11/2019 บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
17/11/2019 NWD architects & consultants สถาปนิก รายละเอียด
17/11/2019 NWD architects & consultants สถาปนิก รายละเอียด
13/11/2019 บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด Interior Design รายละเอียด
13/11/2019 a35 architect co. ltd 3D Interior Design รายละเอียด
08/11/2019 บริษัท เอ-แลนดาร์ช จำกัด interior designer Designer (อิสระ) รายละเอียด
07/11/2019 บริษัท เอ-แลนดาร์ช จำกัด Draft Man รายละเอียด
07/11/2019 บริษัท เอ-แลนดาร์ช จำกัด วิศวกรโยธา (อิสระ) รายละเอียด
07/11/2019 บริษัท เอ-แลนดาร์ช จำกัด Designer (อิสระ) รายละเอียด
05/11/2019 บริษัท องศา ไอเอ จำกัด Interior 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
31/10/2019 Studio Freehand Senior Interior Designer รายละเอียด
24/10/2019 บริษัท เคเคเอ็นพี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด Interior Designer รายละเอียด
24/10/2019 บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
18/10/2019 U & O Corporation Ltd. ผู้ช่วยสถาปนิก รายละเอียด
18/10/2019 บริษัท ยู แอนด์ โฮ จำกัด ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา รายละเอียด
04/11/2019 บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด สถาปนิก 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
17/10/2019 G.Plan Design Limited Interior Designer & Secretary รายละเอียด
09/10/2019 บริษัท เอ-แลนดาร์ช จำกัด Architect รายละเอียด
03/10/2019 MRI Worldwide Recruitment(Thailand) Ltd. Associate Director รายละเอียด
05/09/2019 บริษัท สเคปอาร์คิเต็ค จำกัด สถาปนิก ภูมิสถาปนิก สถาปนิกผังเมืองชุมชน รายละเอียด
24/08/2019 G.PLAN DESIGN LIMITED 063-289-5645 Interior Designer 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
14/08/2019 โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ ซ.3) Sr.Architect /Architect / Jr. Architect (Urgent) รายละเอียด
14/08/2019 โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ ซ.3) ่Sr. รายละเอียด
20/06/2019 BSY construction สถาปนิก รายละเอียด
20/06/2019 BSY construction สถาปนิก รายละเอียด
01/06/2019 บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
22/05/2019 บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาปนิก 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
19/04/2019 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (สถาปนิก) รายละเอียด
19/04/2019 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (สถาปนิก) รายละเอียด
04/04/2019 j i j i สถาปนิก รายละเอียด
16/02/2019 CONZENTECH DESIGN ๋Junior Architect or Interior รายละเอียด
28/01/2019 PARAMOUNT CONZENTECH Draft Architect รายละเอียด
06/12/2018 studio fine art co.,ltd. 3D Visualizer ( 1 อัตรา ) รายละเอียด