ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ24/10/2560 เวลา 10:25:21
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 60 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 60 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกมลชนก ถนอมศักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานอบรมรถไฟไทย-จีน10/60
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ25/10/2560 เวลา 09:56:22
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 60 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 60 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายสุรัตน์ พุ่มผล   สำหรับแผนก ฝ่ายทะเบียน
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 4/2560
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ30/10/2560 เวลา 14:35:58
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสกุลรัตน์ จั่นทอง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานดำเนินการจัดทำการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (KPIs)
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ27/10/2560 เวลา 15:13:09
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งรัตน์ ร่มโพธิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายจรรยาบรรณและกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม บุคคลภายนอก 089-7896680
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ27/10/2560 เวลา 15:18:17
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกันยกร จันทะคีรี   สำหรับแผนก ฝ่ายจรรยาบรรณและกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ07/09/2560 เวลา 09:17:55
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสกุลรัตน์ จั่นทอง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมตัดสินการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ25/10/2560 เวลา 15:16:00
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสกุลรัตน์ จั่นทอง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการการเงิน ครั้งที่ 12/2560
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ24/10/2560 เวลา 14:46:36
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 17:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริกัลยา พวกแก้ว   สำหรับแผนก ฝ่ายเลขานุการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ18/10/2560 เวลา 10:17:28
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกมลชนก ถนอมศักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม อบรมสถาปนิกจีน
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ19/10/2560 เวลา 15:29:52
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกมลชนก ถนอมศักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานอบรมรถไฟไทย-จีนอบรม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 54 รายการ