ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 203

อนุมัติ28/01/2562 เวลา 13:51:23
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ดูข้อวิชาออกแบบ สาขาหลัก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ01/02/2562 เวลา 16:48:56
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจรับงานระบบสอบ
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/02/2562 เวลา 10:07:43
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ระบบสอบ
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 13:06:04
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 62 เวลา 17:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายจิตประภัส สืบตระกูล   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน แนวทางปฏิบัติการออกหนังสือรับรองฯ ม.39ทวิ (ครั้งที่3/2561)
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 16:50:25
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฝาตีเหม๊าะ มุเส็มสะเดา   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 09:24:25
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 62 เวลา 15:30   ถึงวันที่   06 ก.พ. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐนันท์ พันธุ์กิริยา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ01/02/2562 เวลา 17:00:38
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 62 เวลา 18:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 62 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสุภลัคน์ ณ นคร   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 16:15:56
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกษิรา จันทะคีรี   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ11/01/2562 เวลา 16:22:59
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกษิรา จันทะคีรี   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ22/01/2562 เวลา 11:22:08
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 17:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม อนุกรรมการจัดสอบ ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 36 รายการ