ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 203

อนุมัติ20/02/2560 เวลา 14:21:35
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 เม.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม ตั้งเครื่องทดลองใช้ระบบจัดสอบ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ23/02/2560 เวลา 16:11:14
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 60 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดาภรณ์ เพียหาเทศ   สำหรับแผนก ฝ่ายเลขานุการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระพิเศษ
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ14/02/2560 เวลา 14:06:18
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 60 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสุภลัคน์ ณ นคร   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ24/02/2560 เวลา 15:42:58
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 60 เวลา 16:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 60 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานตรวจรับการจ้างพัฒนาระบบสอบ 5/60
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ21/02/2560 เวลา 09:14:53
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 60 เวลา 17:30   ถึงวันที่   02 ก.พ. 60 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฬียากร แก้วใส   สำหรับแผนก ฝ่ายทะเบียน
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ28/02/2560 เวลา 16:47:49
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 60 เวลา 17:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 60 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสกุลรัตน์ จั่นทอง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะกรรมการชุดทำงานของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ27/02/2560 เวลา 14:20:34
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 60 เวลา 11:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 60 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภา คิมเข้ม   สำหรับแผนก ฝ่ายรับรองคุณวุฒิ/ปริญญา
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ27/02/2560 เวลา 09:58:55
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 60 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำภา คิมเข้ม   สำหรับแผนก ฝ่ายรับรองคุณวุฒิ/ปริญญา
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ27/02/2560 เวลา 10:14:22
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 60 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดาภรณ์ เพียหาเทศ   สำหรับแผนก ฝ่ายเลขานุการ
ชื่อคณะการประชุม คณะผู้ตรวจสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ20/02/2560 เวลา 09:15:21
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 60 เวลา 15:30   ถึงวันที่   06 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่ายทะเบียน
ชื่อคณะการประชุม ผู้ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ รายที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 55 รายการ