ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ24/05/2560 เวลา 09:37:53
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม คัดเลือกข้อสอบเกี่ยวกับกฏหมายสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ11/04/2560 เวลา 14:50:26
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งรัตน์ ร่มโพธิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายจรรยาบรรณและกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม จัดอบรม BIM (ผู้ลงทะเบียน)
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ17/05/2560 เวลา 10:36:27
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 60 เวลา 16:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 60 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฝาตีเหม๊าะ มุเส็มสะเดา   สำหรับแผนก ฝ่ายจรรยาบรรณและกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ24/05/2560 เวลา 11:25:32
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 60 เวลา 17:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 60 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริกัลยา พวกแก้ว   สำหรับแผนก ฝ่ายเลขานุการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุุกรรมการดำเนินกิจการสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/05/2560 เวลา 15:26:50
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววัสมน อุรารักษ์   สำหรับแผนก ฝ่ายเลขานุการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 10-2560
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ06/06/2560 เวลา 11:06:54
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสกุลรัตน์ จั่นทอง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม นัดสัมภาษณ์งานสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ02/06/2560 เวลา 10:45:55
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม คัดเลือกข้อสอบเกี่ยวกับกฏหมายสภาสถาปนิก 2/60
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ30/05/2560 เวลา 14:30:04
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 60 เวลา 17:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 60 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมอนุกรรมการจัดสอบ3/60
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ08/03/2560 เวลา 16:46:20
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม สอบขอเขียนวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาภายในฯ
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ08/05/2560 เวลา 15:07:57
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 60 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/จัดสอบ
ชื่อคณะการประชุม สอบข้อเขียน สาขาภายในฯ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 51 รายการ